ბიზნესის დაწყება

ადამიანებს, ან ადამიანთა ჯგუფს, რომალთაც აქვთ ბიზნესის დაწყების სურვილი, იდეა, კაპიტალი, ან არიან საკუთარი საქმის სპეციალისტები და სურთ ეს საქმიანობა საკუთარ ბიზნესად აქციონ (თუნდაც დამატებითი ინვესტიციების მოძიებით), ჩვენ ვთავაზობთ საქმიანობა დაიწყონ სტარტაპების განვითარებაში დაგროვილი გამოცდილების მქონე გუნდთან ერთად. ბიზნესის დასაწყებად კი (საჭიროებიდან გამომდინარე), ვთავაზობთ შემდეგი სახის სერვისებს:

  1. ბიზნესის დაწყების მხარდაჭერა
  2. ბიზნეს გეგმა
  3. ინვესტიციების მოზიდვა
  4. ბიზნეს იდეების მომზადება

This post is also available in: English