კვლევები

კვლევის ჩატარებისას, მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ კლიენტი უკვე არის თუ არა კონკრეტული ბაზრის მოთამაშე, აქვს საინტერესო ბიზნეს იდეა, თუ სურს რაიმე ინდუსტრიაში ინვესტირება. ჩვენი მიზანი კონკრეტული დაკვეთის შემთხვევაში, არის – კლიენტს მივაწოდოთ არსებული მდგომარეობისა და ტენდენციების შეფასება, რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებული ანალიზით.

ჩვენ მიერ ჩატარებულ კვლევებზე დაყრდნობით, დამკვეთს შეუძლია:

 1. გაარკვიოს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობა და ეფექტურობა;
 2. გააკეთოს არჩევანი ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებით;
 3. დაინახოს ბაზრის სრული სურათი, როგორც მოთამაშეების, ისე მომხმარებლების ჭრილში.

ამჟამად, განხორციელებული გვაქვს 40-მდე პროექტი სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა:

 1. წარმოება;
 2. დეველოპმენტი;
 3. ფინანსური ინსტიტუტები;
 4. განათლება;
 5. ვაჭრობა.

ჩვენი შეთავაზებული კვლევები შეგვიძლია დავყოთ შემდეგ პროდუქტებად:

 1. მზა კვლევები
 2. ინდუსტრიის კვლევა (Multi-Client/Ad-Hoc)
 3. კონკურენტების კვლევა
 4. ახალი ბიზნესის/პროექტის დაწყების მიზანშეწონილობის კვლევა
 5. მიზნობრივი ბაზრის მოცულობის შეფასება
 6. პროდუქტის/მომსახურების განვითარების კვლევა
 7. სამომხმარებლო ქცევის, მომხმარებლის საჭიროებების და პრეფერენციების კვლევა
 8. ახალი პროდუქტის / მომსახურების შეფასება და ტესტირება ბაზარზე
 9. პროდუქტის / მომსახურების ხარისხის კვლევა

This post is also available in: English