მზა კვლევები

ძირითადი იმპორტიორი - თურქეთი ავეჯის ბაზრის მოკლე მიმოხილვა ავეჯის ბაზრის სეგმენტაცია საქართველოში ავეჯის წარმოების პროცესი ავეჯის ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები ავეჯის ბაზრის სტრუქტურა ავეჯის იმპორტისა და ...

საპნის ბაზრის ძირითადი წილი იმპორტირებულ პროდუქციაზე მოდის. 2013-2014 წლებში გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა საპნის წარმოება.  ბაზარზე წარმოდგენილია პროდუქციის მწარმოებელი 4 ძირითადი კომპანია. კვლევა ...

შემრევი ონკანების ბაზარი მთლიანად გაჯერებულია იმპორტირებული პროდუქციით. ბოლო 4 წლის მანძილზე იმპორტის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი  2014 წელს დაფიქსირდა. საქართველო ახორციელებს შემრევი ონკანების რეექსპორტს. კვლევა ...

იმპორტირებულ პროდუქციას ბაზრის 90%-ზე მეტი უჭირავს. საქართველოში საყოფაცხოვრებო ქიმიის ბაზრის 60%-ზე მეტი კი ერთ კომპანიაზე უჭირავს. სარეცხი და საწმენდი საშუალებების ექსპორტი კი 15-მდე ...

გასულ წლებში არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვის გაცემის წესის ცვლილება მოხდა, რამაც იმპორტის მოცულობის შემცირება გამოიწვია. ბაზარს ჰყავს ერთპიროვნული ლიდერი, რომელზეც იმპორტის 60%-ზე მეტი ...

პლასტმასის შესაფუთი მასალების ბაზარზე სამი ძირითადი მოთამაშეა წარმოდგენილი. ინდუსტრიაში იმპორტის 50% საქონლის ტრანსპორტირებისა და შეფუთვისათვის საჭირო ტომრებსა და ჩანთებზე მოდის. ბაზრის განაწილებაში მნიშვნელოვანი ...

2015 წელს დეკორატიული ქვების იმპორტი გასულ წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა. აღნიშნული ვარდნა 2 მთავარი მიზეზითაა გამოწვეული. პროდუქციის  იმპორტიორ ქვეყნებში 4 ლიდერი გამოიკვეთა, რომელთაც ...

2011-2015 წლებში საერთაშორისო ვიზიტორთა წლიური რაოდენობა 21,97% -ით გაიზარდა. შედეგად, სახეზეა განთავსების ობიექტების დატვირთვის მაღალი კოეფიციენტი, განსაკუთრებით კი თბილისში. ინდუსტრიაში იგრძნობა საშუალო კლასის ...

ბიჟუტერიის იმპორტიორი ქვეყნები განსხვავდებიან ლითონის იმპორტიორი ქვეყნებისგან. ბიჟუტერიის იმპორტიორებში ლიდერობს ჩინეთი. მსოფლიო კლვევებზე დაყრდნობით საიუველირო ინდუსტრია მაღალგანვითარებადია. კვლევაში  მოცემულია: საიუველირო ...

ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები არიან როგორც ადგილობრივი მწარმოებლები, ასევე პროდუქციის იმპორტიორი და რეალიზატორი კომპანიები. გაყიდვების უმთავრესი წილი კი სამშენებლო და დეველოპერულ კომპანიებზე მოდის, შესაბამისად ბაზარს ...

როგორც საქართველოში ისე მსოფლიოში გოფრირებული მუყაოს გამოყენება, შესაფუთი დანიშნულებით საგრძნობლად გაიზარდა. მან ყველა ინდუსტრიაში მოწინავე ადგილი დაიკავა სხვა შესაფუთ მასალებთან მიმართებაში, თუმცა საქართველოშო ...