კერძო დამკვეთი/ინვესტორი

ბიზნეს-ფინანსური მოდელი

  • Project Details

  • Date 2021
  • Client 2015
  • Category
  • Share