ბიზნეს საბროკერო მომსახურება არის კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომლითაც ჩვენ ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ ქვეყანაში ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვის კულტურის ჩამოყალიბებას.

რადგან ბიზნეს საბროკერო მიმართულება საქართველოში სიახლეა, ჩვენ, როგორც ერთ-ერთმა პირველებმა ამ სფეროში, შევქმენით მომხმარებლის მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებული სისტემა, რითაც ჩვენ მაქსიმალურად ვზრუნავთ კლიენტების კმაყოფილებაზე.

ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში მომხმარებელს ვთავაზობთ სამი ტიპის მომსახურებას:

1. ბიზნესის ყიდვა

2. ბიზნესის გაყიდვა

3. ბიზნესის შეფასება