სტრატეგიული განვითარების გეგმა

სტრატეგიული განვითარების გეგმა

სტრატეგიული განვითარების გეგმა წარმოადგენს ერთიან დოკუმენტს, რომელიც განიხილავს ძირითადი ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად აუცილებელ, დროში გაწერილ გრძელვადიან და მოკლევადიან პროცესებს.

სტრატეგიული განვითარების გეგმა საშუალებას მოგცემთ შეაფასოთ ბიზნეს გარემო,  დაადგინოთ ორგანიზაციის პრიორიტეტები და თქვენი ბიზნესის მომავალი საქმიანობა, მიიღოთ არგუმენტირებული გადაწყვეტილებები ბიზნესის გაფართოებასთან და ზრდასთან დაკავშირებით.

დოკუმენტი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორებიცაა:

  • ბიზნეს გარემოს სიღრმისეული ანალიზი, შიდა მოკვლევა
  • კომპანიის მისია, მიზნები და სტრატეგიული ხედვა;
  • ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხის იდენტიფიცირება;
  • ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად დროში განსაზღვრული სტრატეგიული ნაბიჯების შემუშავება, იმპლემენტაცია და მონიტორინგი.
  • ბიზნეს პროცესებისთვის საჭირო ფინანსური და ადამიანური რესურსების განსაზღვრა, ანალიზი და პროგნოზი.

სტრატეგიული განვითარების გეგმა დაეხმარება თქვენს ბიზნესს, წარმატებით მიაღწიოს სტრატეგიულ მიზნებს მინიმალური რესურსების გამოყენებით.

სიახლეები

Start in Georgia -ს ღონისძიება

18 ნოემბერს ბიზნეს საკონსულტაციო კომპა...

26-11-2017

სტარტი 4 წლისაა!

ჩვენი კომპანია ამ წლების განმავლობაში პროფესიული მიმართულებით ...

30-03-2017

გუნდის სამუშაო შეხვედრა Regus-ში

29 და 31 იანვარს გაიმართა ბიზნეს საკონსულტაციო და კვლევითი კომ...

12-02-2018

ბლოგი

შენ ხარ მეწარმე

კარგად გახსოვს როცა იწყებდი როგორი რთული იყო პირველი...

10-01-2018

მეწარმეობა, როგორც მშობლობა…

„Time is not only money. Time is life. Honor i...

14-01-2018

კი არ ახვიდე, შენით შექმენი მწვერვალი

როცა მეწარმე ხარ, შენი მიზნები განსხვავებულია. არსებ...

15-01-2018