გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად არსებულ სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსების პროგრამებზე: 1.გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამა გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის მიზანია მუნიციპალიტეტებში ახალი გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა

დეტალურად

„აწარმოე საქართველოს’’ ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა პროგრამის მიზანია საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია, ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა საერთაშორისო ბაზრებზე, ქართული პროდუქტების ექსპორტის მოცულობის ზრდა

დეტალურად

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) საგრანტო კონკურსი სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერა ENPARD III-ის ფარგლებში. პროგრამის მიზანია მხარი დაუჭიროს ინდივიდუალურ ფერმერებს, მცირე

დეტალურად