პროექტები

2017 წელი

შპს "დ&ლ" სერვისი"/ბაზრის კვლევა

სს "დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო"/დაზღვევით მოსარგებლეთა კვლევა

Caterpillar Inc./მომხმარებლის კმაყოფილების ყოველთვიური კვლევა

კერძო ინვესტორი/მუყაოსა და ქაღალდის საწარმოს გახსნის მიზანშეწონილობის კვლევა

სს "სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი"/მიზანშეწონილობის კვლევა

კერძო ინვესტორი/ავეჯის ბაზრის მზა კვლევა

შპს "ფასთ ენდ თეისთი"/ბიზნეს გეგმის მომზადება

კერძო ინვესტორი/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/საშუამავლო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს ნეტ ფარმა საქართველო/საკონსულტაციო მომსახურება

ჯი პი აი ჰოლდინგი/კვლევითი მომსახურება

შპს აიქიულაბ "IQ Lab"/ბაზრის კვლევა

შპს ოცნების სახლი/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/საბროკერო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/საბროკერო მომსახურება

ბლაუენშტაინ საქართველო/საკონსულტაციო მომსახურება

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში/სატრენინგო მომსახურება

ქ. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური/ტურისტული ღირსშესანიშნაობების აღწერა

ბლაუენშტაინ საქართველო/მაღაზიის გახსნის პროექტი

შპს რამ- LCC "Ram"/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს წისქვილი ჯგუფი/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს "კლიმატ-სერვის +"/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს გრინ დეველოპმენტი/მიზანშეწონილობის კვლევა

შპს ლ.მ.ნ. ჯგუფი/ფინანსური რესურსის მომზადება

შპს აიქიულაბ "IQ Lab"/კვლევითი მომსახურება

ლილო მოლი/საკონსულტაციო მომსახურება

შოკოლა/ბიზნეს გეგმის მომზადება

სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი/მიზანშეწონილობის კვლევა

ჯიპიაი/ირაო+/კვლევითი მომსახურება

შპს ისნის სავაჭრო ცენტრი/კვლევითი მომსახურება , ბიზნეს გეგმის შედგენა

შპს BAR-LEV-Net Group/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს ქობალი/საბროკერო და საკონსულტაციო მომსახურება

შპს ჯეო ფერმა/საბროკერო და საკონსულტაციო მომსახურება

შპს ბლაუენშტაინ საქართველო/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს ჯი-პროდაქშენ/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

2016 წელი

შპს იდეა სითი/გეგმის მომზადება

კერძო ინვესტორი/საშუამავლო მომსახურება

ბორუსან მაქინა/მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა

ტრიბა/საკონსულტაციო მომსახურება

ჰორეკა/მიზანშეწონილობის კვლევა-Feasibility study

ჰორეკა/მიზანშეწონილობის კვლევა-Feasibility study

ნუტრიმაქსი/ბაზრის კვლევა

M Marketing/რეკრუტინგი

იტონგ კავკასუს/ბაზრის კვლევა

მიკროკრედიტი/კვლევა

ნექს ბილდინგ ტექნოლოჯის/ბაზრის კვლევა

შპს იდეა სითი/საკონსულტაციო მომსახურება

ნიუ ლაიფ ბაკურიანი/ბიზნეს გეგმის შედგენა

გრინ კაპიტალი/დეველოპელური პროექტების კვლევა

შპს გეომეტეკ/ბიზნეს გეგმის შედგენა

სინერჯი კაპიტალი/კვლევა

ბორუსან მაქინა/მომხმარებლების კვლევა

ალიანს ტრეიდი/ბაზრის კვლევა

ფ/პ გიორგი არუთინოვი/სს სართიჭალის გაზ-ის აქციათა გამოსყიდვის ფასის დასადგენად სამუშაოების ჩატარება და გამოსყიდვის ანგარიშის შედგენა

GEC Corp./თევზის მწარმოებლებისა და თევზის საკვების კვლევა

ნორიო/ბიზნეს გეგმის მომზადება

კერძო ინვესტორი/საკონსულტაციო მომსახურება

ა(ა)იპ „საპროტეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი”/ბიზნეს გეგმის მომზადება

გლდანი პალასი/შესაძლო დატვირთულობის კვლევა

UCC/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს მინერალი/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს ტრაველ გაიდ აპპ/ბიზნეს გეგმის მომზადება

სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო/პროდუქტების კვლევა

შპს GeoTrips/სასტუმროს ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს დ & ლ სერვისი/ჰიგიენური საფენებისა და ქაღალდის ბაზრის კვლევა

სს მცირე და საშუალო ბიზნესის საინვესტიციო ფონდი "მწვანე კაპიტალი"/ბაზრის კვლევა

კერძო ინვესტორი/ბიზნესის ყიდვის მიზანშეწონილობის შეფასება

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო/საბანკო პროდუქტების შექმნისა და გაშვებისათვის აუცილებელი დანახარჯების ანალიზი და მოდელის შემუშავება

კერძო ინვესტორი/მიზანშეწონილობის კვლევა

შპს "კალანდა"/"საინვესტიციო პროექტის მომზადება

შპს თ.ბ.თ. ჯგუფი/საინვესტიციო პროექტის მომზადება

შპს ნორიო/ინტეგრირებული მოდელის კვლევა

შპს საოჯახო ფერმა 2016/რძის საწარმოს ბიზნეს გეგმა

სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო/კორპორატიული შეთავაზებების კვლევა

კერძო ინვესტორი/საშუამავლო მომსახურება

2015 წელი

შპს ნუტრიმაქსი/თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა

შპს color2georgia/ბაზრის მოცულობის კვლევა

კერძო ინვესტორი/ბიზნეს-ფინანსური მოდელი

M Marketing/რეკუტმენტი

შპს ჯინო ფინ სითი/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს ბრიკეტი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს შავი ზღვის აკვაკულტურების კომპანია/ბაზრის კვლევა

სს თერმა/ბიზნეს ღირებულების შეფასება

შპს აგრო თრეიდინგ ჯორჯია/ბაზრის კვლევა

კატერ პილარი/მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევა

კერძო ინვესტორი/მიზანშეწონილობის კვლევა

შპს ენჯისი-მომხმარებლის კვლევა

კერძო ინვესტორი/კვლევა

სს პროგრეს ბანკი/საკონსულტაციო მომსახურება

კერძო ინვესტორი/ფინანსური მოდელის მომზადება

შპს ამს ტექნიკს/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს თბილისის საინვესტიციო და დეველოპელური კომპანია ლიმიტიდ/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს თიელჯი კონსალტინგი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს დაზღვევოს საერთაშპროსპ კომპანია ირაო/ბაზრის კვლევა

შპს დაზღვევოს საერთაშპროსპ კომპანია ირაო/მომხმარებლების კვლევა

შპს იმერტრეიდი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს პიუნიკ ჯორჯია/ბიზნეს შეფასება

სს მწვანე კაპიტალი/საოფისე ფართების ევროპული ბაზრის კვლევა

შპს ვეკა/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს ჰორეკა/ბაზრის კვლევა

შპს დ&ლ სერვისი/ქვეყნის მაკროეკონომიკური ანალიზი

სს მწვანე კაპიტალი/უკრაინასა და საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის კვლევა

შპს თერმა/ბიზნესის ღირებულების შეფასება

შპს ბეიბი ფუდ/კვლევა

შპს აგრო თრეიდინგ ჯორჯია/განვითარების სტრატეგია

H&SI/ფინანსური მოდელის მომზადება

კერძო ინვესტორი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს გუდელისი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

კერძო ინვესტორი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

კერძო ინვესტორი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს იკო იკო/ბიზნეს გეგმის მომზადება

სს მწვანე კაპიტალი/ბაზრის კვლევა

შპს დაზღვევოს საერთაშპროსპ კომპანია ირაო/მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევა

კერძო ინვესტორი/მარკეტინგული დასკვნის მომზადება

2014 წელი

შპს ინვეტი/ფინანსური მოდელის მომზადება

ასოციაცია ჰერა ოცდაერთი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს გლდანი მოლი/სამომხმარებლო ქცევის კვლევა

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროკრედიტი/ბაზრის კვლევა

შპს საქართველოს მინერალური რესურსების კომპანია/ბაზრის კვლევა

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი/ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა

სს ერთიანი კაპიტალი/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს ევოკო მეტიზი/ბიზნეს გეგმის მომზადება

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროკრედიტი/ობლიგაციების ბაზრის კვლევა

შპს ბალტიკ ინვესტმენტ გრუპ/უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროკრედიტი/წლიური ანგარიშის მომზადება

შპს PMO/სამომხმარებლო ბაზრის კვლევა

შპს გეორგიკა/ბიზნეს გეგმის მომზადება

შპს სოფტ ინტერნეიშენალ ბილდ/ბიზნეს მოდელი

შპს აგრო თრეიდინგ ჯორჯია/საკონსულტაციო მომსახურება

შპს როიალ ვაინ/ბიზნეს გეგმის მომზადება

სს მწვანე კაპიტალი/ბაზრის კვლევა

2013 წელი

სიახლეები

Start in Georgia -ს ღონისძიება

18 ნოემბერს ბიზნეს საკონსულტაციო კომპა...

26-11-2017

შეხვედრა ტექნოპარკში

4 თებერვალს ტექნოპარკში გაიმართა კომპანია Start – Busine...

04-02-2017

სტარტი 4 წლისაა!

ჩვენი კომპანია ამ წლების განმავლობაში პროფესიული მიმართულებით ...

30-03-2017

ბლოგი

შენ ხარ მეწარმე

კარგად გახსოვს როცა იწყებდი როგორი რთული იყო პირველი...

10-01-2018

მეწარმეობა, როგორც მშობლობა…

„Time is not only money. Time is life. Honor i...

14-01-2018

კი არ ახვიდე, შენით შექმენი მწვერვალი

როცა მეწარმე ხარ, შენი მიზნები განსხვავებულია. არსებ...

15-01-2018