ჩვენ ვეხმარებით ბიზნესს დაბადებიდან გაზრდამდე

 

ჩვენი სტარტი

ჩვენი ისტორია 2013 წელს იწყება როდესაც გადაწყდა შექმნილიყო კომპანია, რომელიც ბევრი ახალი ბიზნესწამოწყების მხარდამჭერი იქნებოდა. ინოვაციები და ახალი ბიზნესების შექმნა – ეს გახდა ჩვენი კომპანიის საქმიანობის ძირითადი ხაზი დაფუძნების პირველივე დღიდან.

კომპანიის დაარსებასა და წარმატებულ განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფს“. მან დიდი დახმარება გაუწია კომპანიას პირველი ნაბიჯების გავლაში.

2013 წელს, ჩვენმა კომპანიამ ბაზარს პირველმა შესთავაზა მარკეტინგის აუთსორსინგის სერვისი, რომელიც დამწყები მეწარმეებისა და მცირე ზომის ორგანიზაციების გაყიდვების გაზრდაზეა მიმართული. 2014 წლიდან ეს სერვისი ჩამოყალიბდა შვილობილ კომპანიად და ოპერირებდა როგორც Start – Marketing Outsourcing. 2016 წლიდან კომპანია გახდა საერთაშორისო მარკეტინგული აუთსორსინგის კომპანიის GMA-ს ნაწილი, რის შემდეგაც შეეცვალა სახელი და ფუნქციონირებს როგორც GMA GEORGIA.

2014 წელს, კომპანიამ ბიზნეს საბროკერო მიმართულებით პირველმა შესთავაზა ბაზარს მცირე და საშუალო ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვისა და შეფასების ორგანიზებული მომსახურება. ეს მიმართულება ცნობილია Start – Business Brokerage სახელით. 2015 წელს შეიქმნა ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვის ყველაზე დიდი პორტალი საქართველოში Businessforsale.ge. ის აერთიანებს გასაყიდ ბიზნესებსა და საინვესტიციო პროექტებს საქართველოში.

2015 წელს Startup.ge-ს ბაზაზე შეიქნა ბლოგი “ჰოდა დაიწყე…”, რომლის მთავარი ამოცანაა, გაუჩინოს ადამიანებს მეწარმეობის სურვილი, ასევე დაეხმაროს მკითხველს, ბიზნესის სწორად დაწყებასა და პირველი ნაბიჯების სწორად გადადგმაში.

2009 წელს შეიქმნა საინფომაციო პორტალი Startup.ge  მეწარმეებისათვის, სადაც მოცემულია სხვადასხვა ინფორმაცია ბიზნესის დაწყების შესახებ, ბიზნეს იდეები, სტატიები და ა.შ. 2013 წლიდან პორტალი არის “Start – Business Solutions”-ის საკუთრება.

იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი კომპანიის მთავარი ამოცანაა ხელი შეუწყოს სტარტაპებს, შევქმენით არაერთი პლათფორმა, რომლის დახმარებითაც ახალი ბიზნესები უკავშირდებიან ინვესტორებს. ერთ-ერთი ასეთია ბიზნეს აქსელერატორი “სტარტაპ მარანი”, რომელიც როგორც პროექტი შეიქმნა 2013 წელს და ინოვაციური ბიზნეს იდეების ავტორებს აკავშირებს ინვესტორებთან. 2014 წლიდან “სტარტაპ მარანი” ფუნქციონირებს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია.

2016 წელს შეიქმნა პლატფორმა სტარტაპების დაფინანსებისთვის – Startups.ge. მისი მეშვეობით მეწარმეებს შეუძლიათ საკუთარი სტარტაპები და ბიზნეს იდეები გააცნონ ფართო საზოგადოებას, ინვესტორებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს და მოიძიონ დაფინანსება ონლაინ.

Our Start

Our story dates back to 2013 when we decided to create a company that would be supportive for new businesses and initiatives. Innovation and creating new businesses has become the main priorities since the very beginning.

The consulting company Synergy Group has made an important contribution to the establishment and successful development of our company.

Our company was the first that offered marketing outsourcing service to the market in 2013. The company has developed specific services for growing the sales of startups and small size businesses. Since 2014, marketing outsourcing was named as “Start – Marketing Outsourcing” and it became the daughter company of “Start-Business Solutions”, which in 2016th year, became part of international marketing outsourcing – GMA and now operates under the name – GMA GEORGIA . 

In 2014, the company was first who offered service of selling and buying small and medium sized enterprises to the market. This direction is named as Start – Business Brokerage.

In 2015, biggest buying and selling online portal Businessforsale.ge was created and it units Georgian investment projects and selling businesses.

In 2015 we launched online blog – “Hoda daitske” (which roughly means “Just Start”). The main objective of the blog is to inspire future entrepreneurs, as well to help reader with making right decisions and steps related to the launch of the new business.

In 2009, news portal for entrepreneurs “Startup.ge” was created. Here you can find any relevant up-to-date information concerning the startup business. Since 2013, the portal became the property of “Start-Business Solutions”.

Taking into consideration that our mission is to support startup businesses, we have created many platforms designed for connecting startups and investors. One of the platforms is “Startup Marani” established in 2013. It enables owners of innovative business ideas to meet investors directly. Since 2014 “Startup Marani” is functioning as the non-governmental organization.

In 2016 the next platform was created – “Startups.ge”. Through the platform entrepreneurs are able to introduce their business ideas to the wide society and search for investment opportunities.

 

ჩვენი მისია

ჩვენი მიზანია, ჩვენი კომპანია რაც შეიძლება მეტი კარგი ცვლილების სტარტი გახდეს. გვინდა რომ ბევრ კარგ და ახალ ბიზნეს წამოწყებას შევუწყოთ ხელი. ასევე გვინდა, რაც შეიძლება მეტი კარგი და ახალი ბიზნესი და პროდუქტი შეიქმნას, რითაც წვლილს შევიტანთ საზოგადოების განვითარებაში.

ამ მისიის განხორციელების გზაზე ჩვენ ვქმნით გუნდს, სადაც გაერთიანებული არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად ზრუნავენ განვითარებაზე, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სიახლეებისა და ინოვაციების გარემოში ყოფნა და ვისთვისაც სხვების წარმატებაზე ზრუნვა ყოველდღიური ცხოვრების სტილია.

 

 

 

 

Mission

We are the starting point of many good changes. As we support creation of new businesses and product incentives, as aim is to become the start of positive changes. With all of this mentioned above, company contemplates to the contribution of society development.

For the implementation of this mission we set up a team united by people who are eager to develop, who are inspired by innovative environment, and to whom the successful advancement of other persons are a daily habit.

 

ჩვენი საქმიანობა

 

„Start – Business Solutions“  არის ახალი ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაცია. ის საქართველოს ბაზარზე პირველია, რომელიც სტარტაპებს სთავაზობს კომპლექსურ სერვისს – იდეის დამუშავებიდან მის ბიზნესად ქცევასა და განვითარებამდე.

ჩვენი კომპანია ბიზნესის დამწყებთ ეხმარება ახალი ბიზნესის სწორად დაგეგმვაში, მათი საქმიანობიდან გამომდინარე სწორ ხალხთან დაკავშირებასა და ბიზნესის დაწყების შემდგომ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ასევე საჭირო ფინანსური რესურსების მოზიდვაში. „სტარტი“ აქტიურად არის ჩართული ბიზნეს იდეების წარმატებული კომერციალიზაციის პროცესში.

ჩვენი კომპანიის მთავარი მიზანი ბევრი ახალი ბიზნესის შექმნის ხელშეწყობაა. აქედან მომდინარეობს კომპანიის სახელიც და მისი ბიზნესის ფილოსოფიაც. მიზანთან შესაბამისია კომპანიის ძირითადი პროდუქტებიც:

 1. ბიზნეს მოდელის დამუშავება;
 2. ბიზნეს გეგმა;
 3. ბაზრის კვლევები;
 4. ახალი ბიზნესის შექმნის მხარდაჭერა;
 5. ბიზნეს იდეების მოძიება/დამუშავება/მომზადება;
 6. ინვესტიციების მოზიდვა;
 7. სტარტაპის გაყიდვების მხარდაჭერა.

მცირე ისტორიის მიუხედავად, კომპანიამ საქმიანობის მანძილზე უკვე არაერთი პროექტიგანახორციელა და რამდენიმე ახალი სტარტაპის ხელშემწყობიც გახდა.

აღსანიშნავია ასევე კომპანიის სოციალური პროექტები, რომლებიც წარმოადგენს მისი სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებას. ვებ-პორტალი Startup.Ge, ბიზნეს აქსელერატორი Startup მარანი, პლატფორმა Startups.Ge და ბლოგი “ჰოდა დაიწყე”, რომლითაც კომპანია ხელს უწყობს დამწყებ მეწარმეებს საქართველოში.

 

Activities

“Start-Business Solutions” is business supporting organization. It is the first company that offers startups the complex service- from the refining the business idea to the real business and development.

Our company helps startups with the decent planning of new business, finding the proper contacts and making the right decisions. We also assist them with attracting financial resources. Besides, “Start-Business Solutions” is actively involved in successful commercializing of business ideas.

The main objective of our company is to support the creation of new businesses. From what the name of the company and its business philosophy are derived.

Our main products are:

 1. Development of the business model;
 2. Business plans;
 3. Market research;
 4. Supporting the creation of new businesses;
 5. Business idea inquiry/development/preparing;
 6. Attracting investment;
 7. Supporting the sales of startups.

Despite the fact that company has a short history, “Start- Business Solutions” has implemented numerous projects and some of them actually contributed to the creation of startup businesses.

Social projects of the company, also have to be remarked, as they represent our corporate social responsibility. Company has several projects- www.startup.ge, business accelerator – “Startup Marani” that are directly created to foster startups and entrepreneurs in Georgia.

 

კვლევები

კვლევის ჩატარებისას, მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ კლიენტი უკვე არის თუ არა კონკრეტული ბაზრის მოთამაშე, აქვს საინტერესო ბიზნეს იდეა, თუ სურს რაიმე ინდუსტრიაში ინვესტირება. ჩვენი მიზანი კონკრეტული დაკვეთის შემთხვევაში, არის – კლიენტს მივაწოდოთ არსებული მდგომარეობისა და ტენდენციების შეფასება, რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებული ანალიზით.

ჩვენ მიერ ჩატარებულ კვლევებზე დაყრდნობით, დამკვეთს შეუძლია:

 1. გაარკვიოს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობა და ეფექტურობა;
 2. გააკეთოს არჩევანი ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებით;
 3. დაინახოს ბაზრის სრული სურათი, როგორც მოთამაშეების, ისე მომხმარებლების ჭრილში.

ამჟამად, განხორციელებული გვაქვს 40-მდე პროექტი სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა:

 1. წარმოება;
 2. დეველოპმენტი;
 3. ფინანსური ინსტიტუტები;
 4. განათლება;
 5. ვაჭრობა.

ჩვენი შეთავაზებული კვლევები შეგვიძლია დავყოთ შემდეგ პროდუქტებად:

 1. მზა კვლევები
 2. ინდუსტრიის კვლევა(Multi-Client/Ad-Hoc)
 3. კონკურენტების კვლევა
 4. ახალი ბიზნესის/პროექტის დაწყების მიზანშეწონილობის კვლევა
 5. მიზნობრივი ბაზრის მოცულობის შეფასება
 6. პროდუქტის/მომსახურების განვითარების კვლევა
 7. სამომხმარებლო ქცევის, მომხმარებლის საჭიროებების და პრეფერენციების კვლევა
 8. ახალი პროდუქტის / მომსახურების შეფასება და ტესტირება ბაზარზე

პროდუქტის / მომსახურების ხარისხის კვლევა

 

Research

 

According to our company’s mission – research is the crucial precondition for a correct and effective decision making process. No matter whether you are already a player in a particular market, just have an interesting business idea or you want to invest in any industry – for all the cases it is vital to have analysis based on real data, to assess trends and current situation.

Based on the research we determine feasibility and effectiveness of any decision.

Research services vary according to the needs:

 1. Industry Research
 2. Research of Competitors
 3. The Target Market Volume Rate
 4. Study of New Market Entry Feasibility
 5. New Business / Project Start Feasibility Study
 6. New Product / Service Evaluation and Testing on Market
 7. Product / Service Development Research
 8. Product / Service Quality Study
 9. Consumer Behavior, User Needs and Preferences Survey

 

ბიზნესის დაწყება

ადამიანებს, ან ადამიანთა ჯგუფს, რომალთაც აქვთ ბიზნესის დაწყების სურვილი, იდეა, კაპიტალი, ან არიან საკუთარი საქმის სპეციალისტები და სურთ ეს საქმიანობა საკუთარ ბიზნესად აქციონ (თუნდაც დამატებითი ინვესტიციების მოძიებით), ჩვენ ვთავაზობთ საქმიანობა დაიწყონ სტარტაპების განვითარებაში დაგროვილი გამოცდილების მქონე გუნდთან ერთად. ბიზნესის დასაწყებად კი (საჭიროებიდან გამომდინარე), ვთავაზობთ შემდეგი სახის სერვისებს:

 1. ბიზნესის დაწყების მხარდაჭერა
 2. ბიზნეს გეგმა
 3. ბიზნეს მოდელის ოპტიმიზაცია
 4. ინვესტიციების მოზიდვა
 5. ბიზნეს იდეების მომზადება

 

ინვესტირება უძრავ ქონებაში

Start – Business Solutions საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე ქმნის სარფიანად და უსაფრთხოდ ინვესტირების უნიკალურ შესაძლებლობებს.

Start – Business Solutions, ინვესტორთა ინტერესების დაცვის მიზნით, ატარებს პროექტის საფუძვლიან შესწავლას, ათანხმებს გამოსაყენებელ სამშენებლო მასალას და პასუხისმგებლობას იღებს სამშენებლო ბიუჯეტის მიზნობრივ ხარჯვაზე. შესაბამისად, დაუსაბუთებელი გადახრები წინასწარ დაგეგმილი ბიუჯეტიდან გამორიცხულია.

როგორ განვახორციელო ინვესტიცია?
უძრავ ქონებაში ინვესტიციის განსახორციელებლად საჭიროა:

საინვესტიციო თანხის მოცულობა $20,000-დან $500,000-მდე.

 

 

Invest in Real Estate

Start – Business Solutions creates a safe and profitable investment opportunities in real estate market.

In order to protect interests of investors, Start – Business Solutions chooses the project after thorough study. The company takes responsibility of the targeted spending of the construction budget. Accordingly, unjustified deviations from planned budget is excluded.

How to invest?
In order to invest in real estate market, it is necessary:

Investment amount $20,000-$500,000.

For further information, please contact us.

 

 

ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვა

ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ქვეყანაში მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის განვითარებას ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვის კულტურის ჩამოყალიბების გზით.

შესაბამისად, ჩვენი ძირითადი სერვისები ნაწილდება ორი სახით:

 1. ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვა;
 2. ბიზნესის შეფასება.

ბიზნესის ყიდვის დროს, მნიშვნელოვანია დაინტერესებულმა მხარემ დაინახოს არსებული ბიზნესის ყიდვის საფუძველი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ბიზნესის გამოცდილებასა და ისტორიას დამწყები ბიზნესისგან განსხვავებით.

 ბიზნესის გაყიდვისას მნიშვნელოვანია სწორი დროის შერჩევა, თუ როდის უნდა გაყიდოს ბიზნესი მფლობელმა. ჩვენი მიზანია, ბიზნესის მფლობელებს დავანახოთ აღნიშნული გადაწყვეტილების ხელსაყრელი პერიოდი, რომელიც შიდა და გარე ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს.

ბიზნესის გაყიდვის სწორი პერიოდის შესარჩევად, მისი ღირებულების გასაზრდელად, სტრუქტურისა თუ სტრატეგიების გავლენის განსასაზღვრად, ან სხვა ბიზნეს პროცესის ეფექტიანობის შესამოწმებლად, მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ბიზნესის შეფასება. მოცემულ ნაწილში, ჩვენი მომსახურება მოიცავს ბიზნესის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზსა და შეფასებას საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მიხედვით. ამასთან, ვახორციელებთ ბიზნესის განვითარების საპროგნოზო მაჩვენებლების გაანგარიშებას, ბიზნეს-გარემოს  მაკრო და მიკროეკონომიკურ ანალიზს.

დეტალური ინფორმაცია გასაყიდი ბიზნესების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებგვერდებზე:

businessforsale.ge

businessbrokerage.ge

 

 

სოციალური პროექტები

 

ბევრ ადამიანს აინტერესებს, რა ბიზნესის დაწყება შეიძლება იყოს მათთვის ხელსაყრელი, როგორ უნდა შეარჩიონ იდეა, როგორ განახორციელონ იგი, თუ სხვა მსგავსი საკითხი. ასევე, არაერთი ორგანიზაცია ცდილობს, იპოვოს მისი არსებული ბიზნესის ახალი მიმართულებებით გაფართოვებისა და განვითარების შესაძლებლობა. სწორედ მათ დასახმარებლად გადაწყდა StartUp.Ge – ს შექმნა.

ჩვენს საიტზე განთავსებულია ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც დასჭირდება ბიზნესის დამწყებს. იდეის არ ქონის შემთხვევაში, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი იდეები, რომლებიც, შესაძლოა, ეხებოდეს ან რაიმე ახალ საქმიანობას, ან ისეთს, რომელიც არსებობს, მაგრამ მისი ახლებურად კეთებით რადიკალურად განსხვავებული შედეგების მიღწევა შეიძლება.

Startup.ge საინტერესოა ასევე ინვესტორებისათვის, რომელთაც სურთ თანხის დაბანდება. აქ მათთვის მოცემულია ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა არსებული ბიზნესის ან წილის შეძენა, ახალი ბიზნესის დაფინანსება ან რომელიმე ცნობილი საერთაშორისო კომპანიის ფრანჩაიზის მოპოვების შესაძლებლობები.

საკონტაქტო პირი:

თეო თავდიშვილი
598 40 47 65
t.tavdishvili@startbs.com

ვებ-გვერდი: startup.ge

 

დღესდღეობით მთელს მსოფლიოში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ღონისძიებები სტარტაპებისათვის. ყოველ თვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იმართება მსგავსი ტიპის ღონისძიება. გარდა ამისა ეწყობა სტარტაპების გლობალური კონკურსები მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში. ამ ეტაპზე, საქართველოში არ არსებობს ისეთი მუდმივი გარემო, სადაც start up-ებს ანუ დამწყებ მეწარმეებს ექნებათ საშუალება, თავიანთი იდეები, ბიზნეს–გეგმები გააცნონ ინვესტორებს და მათი დაინტერესების შემთხვევაში მიიღონ დაფინანსება. სწორედ, ამიტომ, გადავწყვიტეთ, დაგვეწყო ახალი ქართული პროექტი Start Up – მარანი, რომელიც მიზნად ისახავს დამწყებ მეწარმეებსა და ინვესტორებს შორის ერთგვარი ხიდის შექმნას და ერთმანეთთან დაკავშირებას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ახალი, ინოვაციური იდეების რეალიზებას. პროექტი დამწყებ მეწარმეებს მისცემს შანსს მოიპოვონ დაფინანსება, ინვესტორებს კი შესაძლებლობას გაეცნონ ინოვაციურ იდეებს და ჩადონ ინვესტიცია მათთვის საინტერესო ბიზნეს-იდეებში.

საკონტაქტო პირი:

სოფიკო კობაიძე
599 55 58 95
s.kobaidze@startbs.com

ვებ-გვერდი: startupmarani.ge

 

Startups.ge არის საქართველოში პირველი, კოლექტიური შემოწირულობის პლატფორმა. Startups.ge-ს მეშვეობით, დამწყებ მეწარმეებს ვაძლევთ შანსს, საკუთარი სტარტაპები და ბიზნეს იდეები გააცნონ ფართო საზოგადოებას, ინვესტორებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს და შეძლონ დამატებითი ფინანსური რესურსის მოძიება ბიზნესის განსავითარებლად.

ვებგვერდის მომხმარებლები ასევე არიან ინვესტორები, პირები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ბიზნესში კაპიტალდაბანდებით და ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ დონაციური სახის შემოწერულობებს ახორციელებენ სტარტაპის დასაფინანსებლად. ამ პირებს შეუძლიათ დიდი წვლილი შეიტანონ სტარტაპის განვითარებაში და, ამავდროულად, გახდნენ ბიზნესის მეწილე/პარტნიორები.

საკონტაქტო პირი:

სოფიკო კობაიძე
599 55 58 95
s.kobaidze@startbs.com

ვებ-გვერდი: startups.ge

 

Startup.ge-ს ბაზაზე შეიქმნა ბლოგი, რომლის მთავარი ამოცანაა, გაუჩინოს ადამიანებს მეწარმეობის სურვილი, ასევე დაეხმაროს მკითხველს, ბიზნესის სწორად დაწყებასა და ბიზნესის დაწყების პირველი ნაბიჯების სწორად გავლაში.

საკონტაქტო პირი:

ჯაბა ბურჯალიანი
571 22 49 14
jaba@startbs.com

ვებ-გვერდი: hoda.startup.ge

 

 

Social Projects

 

Many people wonder what business is the most preferable to begin, how to select an idea, how to implement it, and other similar things. Also, many organizations are trying to find new ways to expand their existing businesses in other directions and to develop other opportunities. It was decided to create Startup.ge for the purpose of helping them.

Our website contains information that would interest business beginners. If you don’t have an idea, you can check our ideas which might refer to a completely new business or an existing business that can be done in a new way and bring us radically different results.

Startup.ge is also interesting for investors who want to invest their capital. Our websites contains information for purchasing a business or acquisition, or financing a new business, or obtaining financing from well-known international companies for new business opportunities.

Contact:

Teo Tavdishvili
598 40 47 65
t.tavdishvili@startbs.com

Web-Page: startup.ge

 

 

Nowadays events held for start ups are very popular. Events are held in different countries every month. Besides, there are held Start-ups’ global competitions in the world’s leading countries. At this point, there is not such a constant environment in Georgia, where entrepreneurs will have the opportunity to represent their ideas and their business plans to investors interested in funding. It was therefore decided to launch a new Georgian project, Start Up – Marani, which aims to create a bridge between entrepreneurs and investors, and connect them with each other, which would facilitate the creation of new, innovative ideas and their implementation. The project will give the chance for entrepreneurs to obtain financing and for investors the opportunity to invest in interesting and innovative business ideas.

 

Contact:

Sophiko kobaidze
599 55 58 95
s.kobaidze@startbs.com

Web-Page: startupmarani.ge

 

 

Startups.ge is first collective donation platform in Georgia. It give opportunity to begginer entrepreneurs to represent their ideas and startups to the audience, investors and interested persons, for additional fundraising for business growth.

Users of webpage also are ivestors, people who are interested in capital investment or those one who are just wishing to donate for startup financing. As they can contribute in startups development and also become partners of business.

Contact:

Sophiko kobaidze
599 55 58 95
s.kobaidze@startbs.com

Web-Page: startups.ge

 

On Startup.ge’s basis was created a blog, which main task is to encourage people to entrepreneurship. Besides, the blog will help the reader to choose a right approach to creating own business.

Contact:

Jaba Burjaliani
571 22 49 14
jaba@startbs.com

Web-Page: hoda.startup.ge

 

Contact Information


Start - Business Solutions

Phone: 2 18 38 21

E-mail: info@startbs.com

 

 

 

 

 

კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0160, ბოჭორიშვილის ქ. 88/15

ტელ: (+995 32) 2183821;

ელ. ფოსტა: info@startbs.com

 

ბიზნეს ბროკერიჯი                                                                               

ვებგვერდი: businessbrokerage.ge

ელ-ფოსტა: iro@businessbrokerage.ge

 

Startup – მარანი

ვებგვერდი: startupmarani.ge

ელ-ფოსტა: info@startupmarani.ge

 

მარკეტინგის აუთსორსინგი

ვებგვერდი: gmageorgia.ge

ელ-ფოსტა: contact@gmageorgia.ge

 

 

Contact

Address: 88/15 Bochorishvili str., Tbilisi 0160, Georgia

Phone: (+995 32) 2183821;

E-mail: info@startbs.com

 

Business Brokerage

Website: businessbrokerage.ge

E-mail: iro@businessbrokerage.ge

Startup – Marani

Website: startupmarani.ge

E-mail: info@startupmarani.ge

Marketing outsourcing

Website:  gmageorgia.ge

E-mail: contact@gmageorgia.ge