სწრაფად ცვალებად გარემოში სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება განვითარების სწრაფი ტემპები. ფლობდეთ ინფორმაციას ახალი ტენდენციების შესახებ, ხედავდეთ განვითარების პერსპექტივას, სთავაზობდეთ სიახლეებს მომხარებლებს – წარმატების ერთ-ერთი გარანტია.

პროდუქტის/სერვისის განვითარების კვლევა საშუალებას იძლევა მუდმივად იფიქროთ განვითარებაზე და სწორად დაგეგმოთ პროდუქტის განახლების პროცესი. კვლევის ფარგლებში ხდება საკეთესო გამოცდილების შესწავლა და შედარებითი ანალიზი, ასევე პროდუქტის, სერვისის პოტენციალის დადგენა უკეთესი შედეგების მისაღწევად.

კვლევის ხანგრძლივობა: 1-2 თვე