ინდუსტრიის კვლევა

ინდუსტრიის კვლევა

როგორ ვითარდება ინდუსტრია, სასიცოცხლო ციკლის რა ეტაპზეა, რა არის საშუალო მომგებიანობა და როგორია მისი სტრუქტურა – ამ კითხვებზე პასუხი საშუალებას გაძლევთ, ფლობდეთ სრულყოფილ და განახლებულ ინფორმაციას ბაზრისა და იმ გარემოს შესახებ, სადაც აწარმოებთ ბიზნეს საქმიანობას ან აპირებთ ბიზნესის წამოწყებას.

დროულად უზრუნველყოთ რეაგირება მოსალოდნელ ცვლილებებზე, ფეხი აუწყოთ ცვალებად გარემოს, მოერგოთ მას და ხშირ შემთხვევაში იყოთ ინიციატორი – დარგის ლიდერად გაქცევთ. ამისთვის კი აუცილებლად დაგჭირდებათ დარგში მიმდინარე პროცესების შესახებ განახლებული ინფორმაცია.

ინდუსტრიის კვლევა გულისხმობს კონკურენციის ინტენსივობის განმსაზღვრელი ფაქტორების დადგენას. მოთხოვნა-მიწოდების, კაპიტალდაბანდების მოცულობის, ინდუსტრიის თავისებურებების ცოდნა მოგცემთ საშუალებას მიიღოთ სწორი სტრატეგიული გადაწყვეტილებები.

კვლევის ხანგრძლივობა: 1-2 თვე

სიახლეები

Start in Georgia -ს ღონისძიება

18 ნოემბერს ბიზნეს საკონსულტაციო კომპა...

26-11-2017

სტარტი 4 წლისაა!

ჩვენი კომპანია ამ წლების განმავლობაში პროფესიული მიმართულებით ...

30-03-2017

გუნდის სამუშაო შეხვედრა Regus-ში

29 და 31 იანვარს გაიმართა ბიზნეს საკონსულტაციო და კვლევითი კომ...

12-02-2018

ბლოგი

შენ ხარ მეწარმე

კარგად გახსოვს როცა იწყებდი როგორი რთული იყო პირველი...

10-01-2018

მეწარმეობა, როგორც მშობლობა…

„Time is not only money. Time is life. Honor i...

14-01-2018

კი არ ახვიდე, შენით შექმენი მწვერვალი

როცა მეწარმე ხარ, შენი მიზნები განსხვავებულია. არსებ...

15-01-2018