მიზნობრივი ბაზრის მოცულობის შეფასება

მიზნობრივი ბაზრის მოცულობის შეფასება

რა მოცულობისაა ბაზარი, რომლის ათვისებასაც აპირებთ ან რომელშიც უკვე საქმიანობთ, როგორია მიზნობრივი სეგმენტის მსყიდველობითი პოტენციალი კონკრეტული პროდუქტის თუ მომსახურების მიმართ, რა სამომხმარებლო ქცევა ახასიათებს, მოცემულ პერიოდში რამდენჯერ და რა სიხშირით შეიძენენ პროდუქტს ან მოიხმარენ სერვისს? – ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ბიზნეს საქმიანობის სწორად დაგეგმვისა და მართვისთვის.

კვლევის შედეგად გექნებათ საშუალება დაგეგმოთ გაყიდვები, მოამზადოთ რეალობასთან მაქსიმალური სიზუსტით მიახლოებული პროგნოზი და შესაბამისად გაწეროთ თქვენი სამოქმედო გეგმა.

იცით რა ბაზრის შესაძლებლობები, თქვენ შესძლებთ მუდმივად ადევნოთ თვალყური ბაზრის დინამიკას უკვე საკუთარ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეიტანოთ ცვლილებები მაქსიმალური მოგების მიღების მიზნით და დაგეგმოთ შემდგომი განვითარების ეტაპები. ეს არის სწორედ ის პირველადი და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ბიზნესის დაწყებისას, გაფართოებისას, ახალი პროდუქტის თუ სერვისის დანერგვისას უნდა ფლობდეთ, რომ სწორად განსაზღვროთ პოტენციური შემოსავლის მოცულობა, შეაფასოთ რისკები და სწრაფი რეაგირება მოახდინოთ დინამიურად ცვალებად გარემოზე.


კვლევის ხანგრძლივობა: 1,5 – 2 თვე

სიახლეები

Start in Georgia -ს ღონისძიება

18 ნოემბერს ბიზნეს საკონსულტაციო კომპა...

26-11-2017

სტარტი 4 წლისაა!

ჩვენი კომპანია ამ წლების განმავლობაში პროფესიული მიმართულებით ...

30-03-2017

გუნდის სამუშაო შეხვედრა Regus-ში

29 და 31 იანვარს გაიმართა ბიზნეს საკონსულტაციო და კვლევითი კომ...

12-02-2018

ბლოგი

შენ ხარ მეწარმე

კარგად გახსოვს როცა იწყებდი როგორი რთული იყო პირველი...

10-01-2018

მეწარმეობა, როგორც მშობლობა…

„Time is not only money. Time is life. Honor i...

14-01-2018

კი არ ახვიდე, შენით შექმენი მწვერვალი

როცა მეწარმე ხარ, შენი მიზნები განსხვავებულია. არსებ...

15-01-2018