პროდუქტის თვისებების, ხარისხის, შეფუთვის ტესტირება მომხმარებლისთვის შეთავაზებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ უნდა გამოიყურებოდეს პროდუქტი, რა თვისებები უნდა ჰქონდეს, რა ხარისხის პროდუქტზე აქვს მოთხოვნა

დეტალურად

როგორ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება რომელ ბიზნესში შეხვიდეთ ან რომელი პროექტი დაიწყოთ? სად უფრო მაღალია მოგების მაჩვენებელი? გაქვთ თუ არა კომპეტენციები და რესურსები

დეტალურად

რა მოცულობისაა ბაზარი, რომლის ათვისებასაც აპირებთ ან რომელშიც უკვე საქმიანობთ, როგორია მიზნობრივი სეგმენტის მსყიდველობითი პოტენციალი კონკრეტული პროდუქტის თუ მომსახურების მიმართ, რა სამომხმარებლო

დეტალურად

ვინ არიან თქვენი კონკურენტები? რა არის მათი უნიკალური კომპეტენცია? როგორ არის ბაზრის წილი გადანაწილებული? – ამ კითხვებზე პასუხი მოგცემთ საშუალებას გქონდეთ სწორი

დეტალურად

როგორ ვითარდება ინდუსტრია, სასიცოცხლო ციკლის რა ეტაპზეა, რა არის საშუალო მომგებიანობა და როგორია მისი სტრუქტურა – ამ კითხვებზე პასუხი საშუალებას გაძლევთ, ფლობდეთ

დეტალურად

თუ თქვენ ფიქრობთ გაფართოებაზე და აპირებთ ახალი გეოგრაფიული ბაზრის ათვისებას, აუცილებლად უნდა ფლობდეთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა თავისებურებები აქვს ამ ახალ

დეტალურად

მომხმარებელს თქვენზე წარმოდგენა თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქტით ან მომსახურებით ექმნება. პროდუქტის/სერვისის გაუმჯობესება და მუდმივი დახვეწა ერთ-ერთი მთავარი პირობაა კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად. ხარისხის კვლევა

დეტალურად

სწრაფად ცვალებად გარემოში სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება განვითარების სწრაფი ტემპები. ფლობდეთ ინფორმაციას ახალი ტენდენციების შესახებ, ხედავდეთ განვითარების პერსპექტივას, სთავაზობდეთ სიახლეებს მომხმარებლებს –

დეტალურად

მომხმარებელთან სიახლოვე, მათი საჭიროებების, გემოვნების, მოლოდინების და აღქმის ცოდნა – კომპანიის და ბრენდის მიმართ ლოიალურობის, დამოკიდებულების ხარისხის ამაღლების შესაძლებლობას მოგცემთ. გამძაფრებული კონკურენციის

დეტალურად