პროდუქტის თვისებების, ხარისხის, შეფუთვის ტესტირება მომხმარებლისთვის შეთავაზებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია.

როგორ უნდა გამოიყურებოდეს პროდუქტი, რა თვისებები უნდა ჰქონდეს, რა ხარისხის პროდუქტზე აქვს მოთხოვნა მომხმარებელს და რა უნდა იყოს ამ პროდუქტის საბაზრო ღირებულება? – ამ კითხვებზე პასუხი მანამ უნდა იცოდეთ, სანამ მასიურ წარმოებას დაიწყებთ ან ბაზრის ათვისებას შეუდგებით.

ახალი პროდუქტის/მომსახურების შეფასებისა და ტესტირების მიზანია დაადგინოს პროდუქტის მოსალოდნელი სასიცოცხლო ციკლი და მდგრადობა, გაზომოს მოთხოვნაზე ზემოქმედი სხვადასხვა პარამეტრის ხარისხი და დაგანახოთ პროდუქტის მიმართ მომხმარებლის დამოკიდებულება.

კვლევის ხანგრძლივობა: 2-3 კვირა