გაყიდვების სტრატეგია განსაზღვრავს თქვენი პროდუქტისა თუ სერვისის გაყიდვების ზრდის ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს, რომელიც შემოსავლების ზრდის  მაქსიმიზაციისკენ არის მიმართული.

გაყიდვების სტრატეგია ეყრდნობა ბაზრის, სამომხმარებლო  კვლევებს და მოიცავს შემდეგს:

  • გაყიდვების სტრატეგიის ძირითადი მიზნები;
  • ბიზნესის სამიზნე აუდიტორია;
  • გაყიდვების ეფექტური არხების იდენტიფიცირება;
  • გაყიდვების არხებში შეღწევის სტრატეგია;
  • სტრატეგიის იმპლემენტაციის გეგმა;

სწორი და ეფექტური გაყიდვების სტრატეგია ბიზნესისთვის სტაბილური შემოსავლისა და ზრდის  წინაპირობაა.