მომხმარებელთან სიახლოვე, მათი საჭიროებების, გემოვნების, მოლოდინების და აღქმის ცოდნა – კომპანიის და ბრენდის მიმართ ლოიალურობის, დამოკიდებულების ხარისხის ამაღლების შესაძლებლობას მოგცემთ.

გამძაფრებული კონკურენციის პირობებში ერთგული მომხმარებელი არის გარანტი არ დაკარგოთ საბაზრო ნიშა და გაიმყაროთ პოზიციონირება.

იცნობდეთ მომხმარებელს ნიშნავს სწორად ავითარებდეთ პროდუქტს და ხვეწდეთ მომსახურების ხარისხს.

კვლევის შედეგად თქვენ გეცოდინებათ თქვენი მომხმარებლის ფსიქოპორტრეტი, გექნებათ ინფორმაცია გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ და გაიგებთ, როგორ და რატომ აკეთებს მომხმარებელი არჩევანს.

კვლევის ხანგრძლივობა: 2 კვირიდან – 3 თვემდე