ფასწარმოქმნის სტრატეგია

ფასწარმოქმნის სტრატეგია

სწორი ფასწარმოქმნის სტრატეგიის შემუშავება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა თქვენი ბიზნესის მომგებიანობის განსასაზღვრად. ის ითვალისწინებს როგორც თქვენი პროდუქტისა თუ მომსახურების თვითღირებულებას, ისე - მდგომარეობას კონკურენტულ ბაზარზე.  ფასწარმოქმნის სტრატეგია დაგეხმარებათ, შეიმუშაოთ ერთიანი გეგმა არსებულ სიტუაციაში თქვენი ბიზნესის  მომგებიანობის გასაზრდელად.

ფასწარმოქმნის სტრატეგია მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა:

  • ფასწარმოქმნის სტრატეგიის მიზნების განსაზღვრა;
  • ბაზრის კვლევის საფუძველზე არსებული საბაზრო ფასების ანალიზი;
  • სამომხმარებლო სეგმენტების იდენტიფიცირება;
  • საფასო სტრატეგიის შემუშავება;
  • ფასდაკლებების და აქციების პოლიტიკის შემუშავება;
  • ფინანსური მოდელირება.

ეფექტური საფასო პოლიტიკის შედეგად კომპანიას აქვს შესაძლებლობა, წარმატებით მოახდინოს შემოსავლების გენერირება და მიაღწიოს მოგების ოპტიმალურ მარჟას.

სიახლეები

Start in Georgia -ს ღონისძიება

18 ნოემბერს ბიზნეს საკონსულტაციო კომპა...

26-11-2017

სტარტი 4 წლისაა!

ჩვენი კომპანია ამ წლების განმავლობაში პროფესიული მიმართულებით ...

30-03-2017

გუნდის სამუშაო შეხვედრა Regus-ში

29 და 31 იანვარს გაიმართა ბიზნეს საკონსულტაციო და კვლევითი კომ...

12-02-2018

ბლოგი

შენ ხარ მეწარმე

კარგად გახსოვს როცა იწყებდი როგორი რთული იყო პირველი...

10-01-2018

მეწარმეობა, როგორც მშობლობა…

„Time is not only money. Time is life. Honor i...

14-01-2018

კი არ ახვიდე, შენით შექმენი მწვერვალი

როცა მეწარმე ხარ, შენი მიზნები განსხვავებულია. არსებ...

15-01-2018