გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის საგრანტო კონკურსზე: მყარი ნარჩენების მართვის სექტორის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა პროგრამის მიზანია იმ მცირე და საშუალო

დეტალურად