გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, საგრანტო კონკურსზე: ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის ( აჭარა, გურია, იმერეთი ) პროგრამის მიზანია ხელი

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, საგრანტო კონკურსზე: თანადაფინანსების გრანტების სტარტაპებისთვის – ბიზნეს იდეების შეფასება პროგრამის მიზანია საქართველოში, საერთაშორისო

დეტალურად

გიზიარებთ ინფორმაციას, USAID_ ის მიერ გამოცხადებულ, საგრანტო კონკურსზე: კერძო სექტორის ხელმძღვანელობით უნარების განვითარების მოკლევადიანი სასწავლო პროგრამების დანერგვა პროგრამის მიზანია მრეწველობის სექტორების შესაბამისი

დეტალურად

გიზიარებთ ინფორმაციას, USAID_ ის მიერ გამოცხადებულ, საგრანტო კონკურსზე: წლიური საგრანტო კონკურსი: გრძელვადიანი სატრენინგო პროგრამების შემუშავება საგრანტო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ადამიანური კაპიტალის

დეტალურად

1.გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, USAID – ის, საგრანტო კონკურსზე: ძლიერი სოფლის პროგრამა. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე თემების მიკრო, მცირე

დეტალურად

გამოცხადებულია, სოფლის განვითარების სააგენტოს, სახელმწიფო პროგრამა:  1.მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა (ახალქალაქის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტები )

დეტალურად

მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა პროგრამის მიზანია მოსავლის ამღებ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე (ნებისმიერი ტიპის მოსავლის ამღები ტექნიკა როგორც თვითმავალი, ასევე მისაბმელი და

დეტალურად