გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ,  ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის – “მწვანე გურია – ადგილობრივი დემოკრატიისა და სოფლის განვითარების მხარდაჭერა ინკლუზიური და მდგრადი მწვანე

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, სოფლის განვითარების სააგენტოს, თანადაფინანსების პროგრამაზე: 1. მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა პროგრამის მიზანია მოსავლის ამღებ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას, ამჟამად გამოცხადებულ, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, საგრანტო კონკურსზე: თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის პროგრამის მიზანია საქართველოში, გლობალურ ბაზარზე მასშტაბირების პოტენციალის მქონე

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას, ამჟამად გამოცხადებულ, USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის, საგრანტო კონკურსზე: ენერგეტიკული საპილოტე პროექტების კონკურსი კერძო სექტორისთვის. პროგრამის მიზანია განაცხადების კონკურსის საშუალებით

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას, ამჟამად გამოცხადებულ, USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამის, საგრანტო კონკურსზე: ბიომასის წარმოების ხელშეწყობა ადმინისტრაციული გამყოფი ზოლის მიმდებარე თემებში. პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, სოფლის განვითარების სააგენტოს, საგრანტო პროგრამაზე:   მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა პროგრამის მიზანია სოფლად ეკონომიკის განვითარება,

დეტალურად

გიზიარებთ ინფორმაციას, USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის საგრანტო კონკურსზე: 1. ენერგეტიკული საპილოტე პროექტების კონკურსი კერძო სექტორისთვის. პროგრამის მიზანია განაცხადების კონკურსის საშუალებით 9 ენერგეტიკული

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას, ამჟამად არსებულ, სოფლის განვითარების სააგენტოს, თანადაფინანსების პროგრამაზე: საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის. პროგრამის მიზანია, საპილოტე მუნიციპალიტეტებში, ეკონომიკურად არააქტიური ქალების ინტეგრაცია საზოგადოების სრულუფლებიან

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, საგრანტო კონკურსზე: ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის ( რაჭა-ლეჩხუმი, სამეგრელო, სვანეთი ) პროგრამის მიზანია ხელი

დეტალურად

გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, საერთაშორისო ორგანიზაცია “HEKS-EPER GEORGIA”, საგრანტო კონკურსზე: მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესის

დეტალურად