მეწარმეობა კურსის მიმოხილვავისთვისაა კურსიტრენერიკურსის მიმოხილვა Entrepreneurship Theories of entrepreneurship Ideas & opportunities Role of entrepreneur Entrepreneurial activity worldwide ვისთვისაა კურსი ვისთვისაა კურსი დეტალურად