მეწარმეობა

Entrepreneurship

  • Theories of entrepreneurship
  • Ideas & opportunities
  • Role of entrepreneur
  • Entrepreneurial activity worldwide

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, ბიზნეს, სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორში დაკავებული პროექტის მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას.

ტრენერი

ლარისა პატარაია

Start – Business Solutions-ის მმართველი პარტნიორი, ბიზნეს კონსულტანტი და მენტორი.

ღირებულება: 1000 GEL

საგანმანათებლო

1 თვე, 12 მეცადინეობა, 32 საათი