ახალი ბიზნესის / პროექტის დაწყების მიზანშეწონილობის კვლევა

როგორ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება რომელ ბიზნესში შეხვიდეთ ან რომელი პროექტი დაიწყოთ? სად უფრო მაღალია მოგების მაჩვენებელი? გაქვთ თუ არა კომპეტენციები და რესურსები ბიზნესის/პროექტის წარმატებით წარმოებისთვის? რა მოლოდინები უნდა გქონდეთ? როდის უნდა დაიწყოთ ეს ბიზნესი/პროექტი? – ამ კითხვებზე პასუხი გადაწყვეტილების მიღებამდე დაგჭირდებათ.

ახალი ბიზნესის დაწყების მიზანშეწონილობის კვლევა დაგეხმარებათ სწორად შეარჩიოთ ბიზნესის დაწყებისა და დივერსიფიკაციის დრო, განსაზღვროთ ინდუსტრიაში შესვლის ბარიერები და გადალახვის გზები და ასევე დაადგინოთ საჭირო კაპიტალდაბანდების მოცულობა.

შეამცირეთ რისკები და წინასწარ დარწმუნდით ახალი წამოწყების წარმატებაში.

კვლევის ხანგრძლივობა: 4-6 კვირა