ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის

17.05.2023

გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, საგრანტო კონკურსზე:

  1. ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის ( რაჭა-ლეჩხუმი, სამეგრელო, სვანეთი )

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი ინოვაციური და ტექნოლოგიური  ეკოსისტემის  გაძლიერებას. ინოვაციური პროდუქტების, მომსახურების, ტექნოლოგიებისა და პროცესების შემუშავება-ათვისებისა და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციური და ტექნოლოგიური სტარტაპების შექმნის ხელშეწყობას.

 

პროგრამის პირობები:

საგრანტო განაცხადი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

  • პროექტის გუნდის კომპეტენცია – გუნდი მზად არის გამოიყენოს შესაძლებლობა მოცემულ დროის პერიოდში; გუნდის წევრებს აქვთ ინდუსტრიის ექსპერტული ცოდნა; გუნდის წევრებს აქვთ ერთად მუშაობის გამოცდილება; გუნდში არ არის საკვანძო პოზიციის/პოზიციების დეფიციტი.
  • პროექტის კომერციალიზაციის პოტენციალი (ბაზრის მოცულობა/მასშტაბი/შესაძლებლობა) – წარმოების გაზრდის მასშტაბი/ბიზნესის მაქსიმალური მასშტაბი; გადასაწყვეტი პრობლემის მნიშვნელობა; ბაზრის კონკურენტულობა; კონკურენტების მდგომარეობა ბაზარზე;  ბაზრის მასშტაბი (ადგილობრივი, რეგიონალური, გლობალური); ბიზნესის მაქსიმალური მასშტაბი.
  • კონკურენტული უპირატესობა/ინოვაციურობა – შემოთავაზებული ინოვაციის უპირატესობა; სტარტაპის კონკურენტული უპირატესობა; სტარტაპის კონკურენტების შეფასება; ინტელექტუალური საკუთრება ანდა მისი შექმნის პოტენციალი.
  • რეგიონში ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობა – მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობა.

გეოგრაფიული არეალი:

პროგრამა ფარავს შემდეგ რეგიონებს

  • რაჭა-ლეჩხუმი;
  • სამეგრელო;
  • სვანეთი.

თანადაფინანსების პირობები:

  • გრანტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 25 000 ლარს.

 

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა: 2023 წლის 15 ივნისი.

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე.

Leave a Reply