მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა

21.03.2023

გაწვდით ინფორმაციას ამჟამად გამოცხადებულ, აწარმოე საქართველოს, საგრანტო კონკურსზე:

  1. მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა.

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარებას, თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის დამკვიდრების და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნად, აგრეთვე ახალი ბიზნესის წამოწყებას ან/და არსებული ბიზნესის გაფართოებას.

ბენეფიციარი შეიძლება იყოთ:

  • თუ ხართ სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქე;
  • არ ხართ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის 2020-2022 წლის ბენეფიციარი / 2015-2018 წლების არაუმეტეს ერთხელ უკვე დაფინანსებული ბენეფიციარი.

თანადაფინანსების პირობები:

  • პროგრამა ითვალისწინებს პოტენციური ბენეფიციარებისათვის მიზნობრივი გრანტის გამოყოფას მაქსიმუმ 30 000 ლარის ოდენობით;
  • მეწარმის მხრიდან განსახორციელებელი თანამონაწილეობის თანხა შეადგენს გრანტის თანხის არანაკლებ 20%-ს, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში არანაკლებ 10%-ს.
  • პროექტის ფარგლებში მიღებული დაფინანსების არანაკლებ 90% უნდა იქნას გამოყენებული კაპიტალური დანახარჯების ხოლო არაუმეტეს 10% -სა საბრუნავი საშუალებების შესაძენად.

 

ბიზნესიდეების მიღება იწყება 3 აპრილიდან.

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე.

 

Leave a Reply