კერძო დამკვეთი/ინვესტორი

სასტუმროს ბიზნეს გეგმა მაღალმთიანი დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამისთვის (თუშეთი)

  • Project Details

  • Date 2023
  • Client 2023
  • Category
  • Share