კერძო დამკვეთი/ინვესტორი

ცხოველთა კომბინირებული საკვების საწარმოს ბიზნეს გეგმა (სამეგრელოში) გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტისთვის

  • Project Details

  • Date 2024
  • Client 2023
  • Category
  • Share