შპს მზამზარეული

მზა კვებისა და ნახევარფაბრიკატების საწარმოს ბიზნეს გეგმა

  • Project Details

  • Date 2021
  • Client 2019
  • Category
  • Share